KV `t Broek in het nieuw.

Klootschietvereniging 't Broek

Welkom op de site

Op deze site en op onze Facebookpagina kunt u informatie vinden over klootschieten en natuurlijk over onze vereniging.

Klootschietersvereniging `t Broek is in 1978 opgericht te Ruurlo.

Vanaf het begin is de vereniging een hechte club mensen die op diverse niveau`s op een gezellige manier met de sport bezig is.

Er zijn op dit moment een aantal teams actief binnen de A.K.F. competitie. De jeugd is goed bezig in gemengde teams in de gezamelijke veldcompetitie. 

Tevens organiseren wij een aantal wedstrijden binnen de vereniging. De jeugd wordt begeleid en getraind door enthousiaste en gediplomeerde trainers.

K.V `t Broek is een kleine maar gezellige vereniging die elk jaar een feestavond organiseert voor alle leden en partners en natuurlijk niet te vergeten onze sponsoren.

Gaat u met een groepje mensen een dagje uit, denk dan ook eens aan het klootschieten. Wij verzorgen een rondje klootschieten voor u die u eventueel kunt combineren met een lekker hapje en drankje bij Café-Restaurant De Duif. 

Wilt u meer info of een keer gooien neem dan contact met ons op.

Wij hebben gebruikt wedstrijd materiaal te koop dat voor de meeste van onze competitie spelers te klein is geworden.

Wij zijn op zoek naar nieuwe (jeugd)leden die het leuk lijkt om klootschieten eens uit te proberen. Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klootschieten

Bij het voor het eerst horen van deze sport wordt veelal even de wenkbrauwen gefronst; toch was het vroeger zeer bekend en werd het overal in Nederland gespeeld. Het woord kloot is een oud Nederlands woord voor bal, kogel of bol. (denk aan aardkloot) Het woord schieten staat voor: werpen, gooien, vooruitdrijven. De sport wordt vooral in het oosten van Nederland beoefend door zowel wedstrijdsporters als recreanten.

 

Klootschieten, hoe gaat dat nou?

de kloot:               Is een houten bal gevuld met  lood, of een massief kunststoffen kloot                                                     van minimaal 50 mm. diameter en een gewicht  van ca. 200 tot 600                                                         gram.

techniek:              De kloot wordt onderhands geworpen. Hierbij maakt de arm een zwaai                                                   van achteren naar voren waarbij deze dicht langs het lichaam beweegt.

de teams:             Bestaan meestal uit 4 personen (mannen, vrouwen of kinderen)

de plaats:             Een straatparcours van 3 tot 5 km of een veldbaan.

het doel:               De afstand in zo min mogelijk beurten (schoten) overbruggen; na de                                                       finish worden de meters geteld.

de kleding:           gemakkelijk zittende (sport) kleding met sport- of wandel-schoenen.

 

De spelregels:

De teamleden schieten in een vaste volgorde om beurten. Door zuiver en hard te schieten trachten zij de kloot zover mogelijk over de straat of veldbaan te laten rollen. Op de plaats waar de kloot stil ligt, schiet de volgende van het team. Als de kloot in de berm of sloot is gerold, wordt de plaats bepaald haaks op de lengterichting van de straat/baan. Alleen wanneer de kloot de tegenstander of spullen van hem raakt mag er overgeschoten worden. Als meerdere team het zelfde aantal schoten hebben dan telt het aantal meters over de finish.

Er wordt met twee teams tegelijk gestart, deze blijven bij elkaar omdat de achterliggende kloot telkens aan de beurt is. Hierdoor ontstaat vanzelf een wedstrijd. Van elk team worden door een teamlid de schoten van het eigen team en die van de tegenstander genoteerd.  Onderweg vergelijken de schrijvers de standen zo vaak zij dat nodig achten.

 

Veiligheid.

Om ongelukken te voorkomen moeten alle spelers goed opletten, diegene die wil schieten waarschuwt de medespelers met een roep. Erg belangrijk is dat de verkeersregels in acht genomen worden wanneer men op de openbare weg speelt.

 

Wat maakt deze sport zo aantrekkelijk ?

Klootschieten is geen folkloristisch schouwspel maar een echte DOE-sport. Het komt bij deze sport aan op behendigheid en spierkracht en wie in die combinatie het verste kan schieten.

Het klootschieten leert men snel; wie kan gooien, kan ook klootschieten. Het parcours is veelal een rustig landelijk weggetje in een mooie omgeving. Het resultaat van elk schot brengt wel een reactie van de overigen teweeg.

Het klootschieten leent zich uitermate goed als recreatieve trimsport, het stelt jong en oud, man en vrouw in staat te sporten zonder ‘de man met het fluitje’.

 

Enkele tips om snel tot goede resultaten te komen:

Bekijk vooraf welke zijde van de straat of baan het vlakste is en schiet aan deze zijde. De teamgenoten adviseren de schutter gewoonlijk omdat zij vooruit lopen om de kloot in de gaten te houden waardoor lang zoeken achterwege blijft.

Voor de straat geldt dat het meeste rendement wordt verkregen door vanaf de zijkant langzaam naar het midden van de straat te schieten.

Probeer niet te hard te schieten want dit gaat ten koste van de zuiverheid. Een stelregel is: eerst zuiver dan hard.

Neem geen lange aanloop indien je niet geoefend bent. Beter is om te beginnen met 3 stappen waarbij een rechtshandige met het linker been begint.

Laat de kloot direkt na het loslaten rollen over de straat of baan,  hierdoor behoudt de kloot beter de geschoten richting en zal deze minder snel gaan stuiteren.

Blijf tot het laatste moment geconcentreerd bezig.

Bedenk dat veel oefenen nodig is om een topschutter te worden.

 

Veel succes en sportplezier toegewenst.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot W. Zieverink, Scheiddijk 16a 7261 SM te Ruurlo. Tel.: 0573-461559

E-mail: wmzieverink@outlook.com

 

E-mail: kvtbroek@gmail.com

privacy beleid

Ruurlo,  22 Mei 2018
 
 
Privacy beleid van Klootschietvereniging “ ’t Broekuit Ruurlo,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40102919
te Arnhem, statutair gevestigd te Scheiddijk 16A, 7261 SM Ruurlo,
ten boehoeve van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”
AVG met ingang van 25 mei 2018.
 
 
Persoonsgegevens van leden van KV ‘t Broek worden in een bestand
bewaard met als doel deze te gebruiken voor het bijhouden van de
contributie,  sturen van attenties naar leden bij ziekte, jubilea e.d. en
voeren van correspondentie.
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van
persoonsgegevens.
 
Naam, adres, geboortedatum, e-mail adres, en ingang lidmaatschap
worden opgenomen in het bestand persoonsgegevens.
 
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard (godsdienst of
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele
leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij,
strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische
kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken, stem,
handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris
en gelaat). Er is geen wettelijke uitzonderingsregel van toepassing.
 
Leden worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden
bewaard via e mail en tijdens de ledenvergadering.
 
Leden mogen te allen tijde hun eigen persoonsgegevens inzien.
 
Persoonsgegevens worden bewaard in computer, Cloud, stickje en
fysieke map.
 
 
 
 
Kopieën worden gemaakt en worden bewaard in computer,Cloud,
stickje en fysieke map.
Er wordt een back-up van het gegevensbestand gemaakt.
 
De Vereniging heeft een wachtwoord en virusscanner op de computer
om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen
inzien.
 
Het bestuur heeft alléén  toegang tot de bestanden met de
persoonsgegevens.
 
Er is geen functionaris voor de gegevensbescherming in de vereniging.
(Dit is niet nodig).
 
Er zijn geen afspraken gemaakt met externe partijen die de
persoonsgegevens verwerken, er is geen verwerkersovereenkomst. Dit
is niet van toepassing voor onze vereniging.
 
Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de
persoonsgegevens gebruiken. Dit is niet van toepassing.
 
Er is een procedure opgesteld voor het melden van datalekken.
Datalekken worden gemeld bij het bestuur. Dit staat op papier.
 
Ruurlo; 22 mei 2018
 
kv `t Broek volgt het privacy beleid van de NKB, deze is te vinden door te klikken op de link